Neuropsykiatrinen kuntoutus

Neuropsykiatrinen kuntoutus on kokonaisvaltaista asiakkaan valmennusta ja ohjausta, joka on sovittua, tavoitteellista ja suunnitelmallista. Valmennus on kuntouttavaa toimintaa jossa pyritään eroon asiakkaan alisuoriutumisesta ja etsitään yhdessä ja omaksutaan uusia toimintamalleja ja ratkaisuja.

Valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä. Valmennus soveltuu esimerkiksi ADHD-, Asperger- ja Tourette-henkilöille. Valmennuksen tavoitteena voi olla sairauden aiheuttamien ongelmien ymmärtäminen, minäkuvan vahvistaminen, impulssikontrollin vahvistaminen ja toimivien selviytymiskeinojen löytyminen sekä harjoittelu. Neuropsykiatrinen valmennus toteutetaan osana toimintaterapiakuntoutusta.