Ratsastusterapia

turvallinen

 

Satupajan ratsastusterapia toteutetaan osana toimintaterapiakuntoutusta. Osa terapiasta voidaan toteuttaa vastaanotto-, koulu- tai päiväkotikäynteinä. Tarjoamme ratsastusterapiaa lapsille ja nuorille.
Ratsastusterapia toteutetaan Team Juurimäen tallilla Hirvensalmella. Osoite on Joutsantie 1494, 52620 Kuitula. Tutustu Juurimäen tallin toimintaan sen omilla sivuilla ja ja Facebook-sivulla.

Positiivisia kokemuksia

HUOLENPITOA

Talliympäristö ja hevonen motivoivat toimintaan ja soveltuvat esimerkiksi toiminnan suunnittelun, toteutuksen, sekä hahmotuksen harjoitteluun ja aistien monipuoliseen käyttöön ja siedättämiseen.

Hevonen on yhteistyöhaluinen ja sosiaalinen olento, johon on helppo ottaa kontaktia. Toimiminen hevosen kanssa on positiivinen kokemus, joka motivoi jatkamaan yhteistyötä.

Hevosta voidaan käyttää myös psyykkisen kuntoutuksen tukena, jolloin korostuu hevosen luontainen herkkyys tunteille ja sen mahdollisuudet tunteiden ja käyttäytymismallien peilinä ja tulkkina.

Positiivisia kokemuksia
Konkreettista toimintaa
Konkreettista toimintaa

Hevosen kanssa toteutettavalla terapialla on myös kasvatuksellisia tavoitteita, kuten itsehillinnän kehittyminen, keskittymiskyvyn parantuminen ja ohjeiden noudattaminen.

Hevonen ja talliympäristö antavat toiminnalle selkeät rajat ja tarjoavat kokonaisvaltaista ja konkreettista toimintaa.

 

 

Aistimuksia ja ystävyyttä

Hevosen liike vaikuttaa ihmiseen tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmien kautta. Nämä aistimukset parantavat kehotietoisuutta, jolloin liikkeiden suunnittelu helpottuu.

YSTÄVYYS

Terapiassa käytettävät hevoset ovat tehtäväänsä koulutettuja, jotta ratsastajan, hevosen ja terapeutin välille syntyy luottamuksellinen ja toimiva vuorovaikutus.

Aistimuksia ja ystävyyttä
Koordinaatiota
Koordinaatiota

Toiminnallisessa terapiassa ihminen on mukana hyvin kokonaisvaltaisesti kehollaan, tunteillaan ja ajatuksillaan.

Hevosen avulla voidaan harjoitella kaikkia motoriikan osa-alueita, kehonhallintaa, koordinaatiota sekä tilan hahmotusta ja avaruudellisia suhteita.

Läheisyyttä

Ihmisille joilla on psyykkisiä tai sosiaalisia ongelmia, terapiassa korostuvat vuorovaikutukselliset tavoitteet. Toiminta hevosen kanssa tarjoaa monipuolisia ja haastavia vuorovaikutustilanteita, jotka kehittävät tunne-elämää sekä rehellistä kommunikaatiokykyä.

Omien pelkojen voittaminen, onnistumisen elämykset ja luottamus omiin kykyihin vahvistavat omaa minäkuvaa ja itsetuntoa.

Läheisyyttä
  • project slide
  • project slide
  • project slide
  • project slide
  • project slide

Ratsastusterapiassa terapeutteina toimivat ponit Zelda, Melody ja Karo sekä hevoset Hento, Tärpäke, Fazer ja Sami.
Terapiassa mukana pyörivät mukana myös tallin kissat ja kanat.

Ratsastusterapiaa koskevan tekstin lähde: Suomen ratsastusterapeutit ry